هیئت موسس

اعضاء هیئت موسس انجمن در بدو تاسیس انجمن شامل افراد زير می باشند:

خانم ها: مريم لاريجانی، مژده صابری صحنه، هدی طائی، سیده زهرا شمسی پاپکیاده و هانيه پاشا
آقايان: سید محمد شبیری، رحيم سوزنی، پيام سیف الهی، آرش شهريور، میکائیل علیپور، وحيد توکليان، حسين مرتضی زاده اقدم، سید ميلاد رامين آزاد، عارف فراهانی و حسين ميبودی