اهداف و روش ها

انجمن آبادگران زیست پایدار، یک تشکل غیر دولتی محیط زیستی است. بر اساس تعریف ارایه شده توسط سازمان ملل متحد، تشکل غیر دولتی، به هر گروه غیر انتفاعی  و داوطلبانه شهروندان گفته می شود که در سطح محلی، ملی یا بین المللی فعالیت می کنند و وظایف و اهداف آن ها توسط افراد دارای علایق مشترک تعیین و رهبری می شود. این تشکل ها طیفی از وظایف و خدمات گوناگون را انجام می دهند، بین شهروندان و دولت ارتباط برقرار می کنند، بر سیاست گذاری ها نظارت دارند، به عنوان مکانیسم های هشدار دهنده عمل می کنند و نظرات و ارزیابی های کارشناسی خود را به مسئولین ارایه می نمایند  و به ترویج مشارکت در سطح جامعه می پردازند. در حقیقت این تشکل ها حلقه واسط بین دولت و اقشار مختلف جامعه با علایق و دلمشغولی های متفاوت هستند. این تشکل ها با برعهده گرفتن برخی وظایف و خدمات، مسئولیت ها را بین دولت و شهروندان تقسیم می کنند و مردم را از ناظران منفعل به شهروندان مسئولیت پذیر برای بهبود شرایط زندگی خود بدل می نمایند.

 

هدف از تشکیل انجمن

با توجه به وضعیت وخیم و بحرانی محیط زیست کشور در همه زمینه ها مخصوصا در ارتباط با مسائل زیر بنایی و کاربردی محیط زیست  مثل آموزش و اگاهی ، مدیریت و برنامه ریزی  و فرهنگسازی ، انجمن نیک اندیشان زیست پایدار با بهره پیری از کادری کاملا تخصصی و کاربردی از اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و مدیران صنعت مرتبط با موارد محیط زیست تشکیل گردید.

 

خط مشی انجمن بر اساس اساسنامه

تلاش در جهت رشد و اعتلای فرهنگ محیط زیستی و توسعه پایدار، تلاش جهت ارائه آموزش همگانی به منظور زندگی سالمتر در محیط زیستی پاك تر، حمایت و مشاركت در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، تقویت باورهای فرهنگی، علمی و تخصصی جامعه در مقوله محیط زیست

 

سیاست و خط مشی کلان انجمن

ارائه آموزش های کاربردی و تخصصی در ارتباط با محیط زیست می باشد که کلیه آموزش ها با هدف تلاش در جهت رشد و اعتلای فرهنگ محیط زیستی و توسعه پایدار، تلاش جهت بسط و گسترش آموزش همگانی به منظور زندگی سالمتر در محیط زیستی پاکتر انجام می شود. خط مشی اجرایی انجمن حمایت و مشارکت در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، تقویت باورهای فرهنگی، علمی و تخصصی جامعه در مقوله محیط زیست می باشد.

 

اهداف اجرایی انجمن

برگزاری همایش ها، سمینارها و جشنواره ها، برگزاری كارگاه های تخصصی و كلاس های آموزش عمومی، تعامل و همكاری با مدیران نهادها، ارگان ها و ادارات دولتی، انتشار نشریه، بروشور، تراكت های آموزشی مرتبط با محیط زیست، مشاركت با سازمان های دولتی در برنامه ها و مناسبت های ویژه

 

منشور فعالیتهای انجمن

 1. ارائه آموزش های محیط زیستی در سطوح واقشار مختلف اجتماعی به منظور حفظ و حمایت از محیط زیست
 2. برنامه ریزی و هماهنگ نمودن انجام  اقدامات مناسب در مقابل معضلات زیست محیطی درسطح منطقه ای، ملی و بین الملی وهمکاری برای رفع آن
 3. کمک به تدوین برنامه های ارتقاء سطح دانش و آگاهی سازمانها و ارگانها مرتبط با موارد زیست محیطی
 4. انتقال معضلات و چالش های زیست محیطی محلی، ملی و بین المللی  به دستگاه های مرتبط و ارائه راهکار های مناسب و پیگیری آن تا وصول نتیجه مطلوب
 5. همیاری جهت هدایت برنامه های توسعه  محلی و ملی محیط زیست  مبتنی بر الگوهای توسعه پایدار وتضمین حق طبیعی طبیعت و انسان در قالب ارتباط ساختاری با دستگاهای دولتی مرتبط
 6. تلاش و همیاری جهت تشکیل شبکه هماهنگی سمن های محیط زیستی منطقه ای و ملی و بین المللی
 7. همکاری همه جانبه و صمیمانه با نهاد های مدنی، دستگاه های اجرائی دولتی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی پژوهشی و شخصیت های حقیقی وحقوقی
 8. مطالعه و پژوهش در مورد محیط زیست کشور به ویژه منطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور
 9. انتشار مقالات، پژوهش ها، بروشورها، راه اندازی تارنما و سایر موارد در مورد حفاظت از محیط زیست به ویژه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست
 10. برگزاری سمینارها، نشست ها، جلسات و گردهمایی برای ارائه مطالعات و دستاوردها با هماهنگی و همکاری ارگان های دولتی مربوطه
 11. ایجاد شبکه اطلاع رسانی و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای این امر، جهت انتقال اطلاعات و تجربیات عملی مرتبط با محیط زیست به کلیه اقشار کشور
 12. برگزاری بازدید و گردشگری از مناطق تحت مدیریت با هماهنگی سازمان محیط زیست
 13. ایجاد کمیته ها و کارگروههای تخصصی برای رسیدن به اهداف فوق